Çek Vanalar Kategorisi

Çekvalfçek vana veya tek yönlü valf, normalde sıvı veya gaz gibi akışkanların tek yönlü geçişine izin veren mekaniksel bir kontrol valfidir. Çek vanaların işletme emniyeti yüksektir ve pek çok durumda göre komplike vanaların yerine kullanılarak sistemin güvenliğini sağlamaktadırlar.

Çek vanaların tek çalışan parçası menteşeli bir disktir. Çek vanaların diski, tek yönde menteşe pimi üzerinde serbestçe hareket edebilir. Otomatik olarak akışkan hareketi ile çalışan çek vanalarda akışkan bir yönde akarken, disk açılarak geçişe müsaade eder. Ters yönde akış gelmesi halinde ise çek vana diski otomatik olarak kapanır. Böylece çek vananın takıldığı hat üzerinde tek ve istenilen yönde akış sağlanmış olur.

Çek vanaların pek çok farklı modeli olmakla birlikte yaylı ve yaysız olmak üzere iki ana grupta toplanabilirler. Her iki tip çek vanada da akışkan basıncı ile açılan klape, yaysız olan tiplerde klape ağırlığı, yaylı tiplerde ise yay kuvveti ile kapatırlar.

Yaysız Tip Çek Vanalar sadece; dik olarak, klape oturma yüzeyinin üstünde olacak şekilde monte edilebilirler. Yaylı Tip Çek Vanalar ise prensipte yatay ve düşey monte edilebilirler.

Ani kapanmalarını önlemek üzere; ağırlık, yay, amortisör uygulanabilen kollu tipleri vardır.

Eccentric swing çek vanalar ise; kapatma elemanı swing çek vanalar gibi bir menteşe sistemi ekseninde salınım hareketi yaparlar, ancak bu tip çek vanalarda menteşe sistemi, oturma yüzeyi ekseninin biraz üstündedir. Bu eksen kaçıklığı sayesinde büyük çaplarda çek vana üretimi yapılabilmektedir. 

Çek Vana Çeşitlerimiz